What are Sensitivity Stages

by admin

In addition to determining the physical characteristics of children such as height and hair color, there is another cognitive plan that determines their emotional and mental characteristics. These qualities develop within certain processes, which Montessori calls “periods of sensitivity.” According to Montessori, the periods of sensitivity are limited to the acquisition of a certain character and for a certain period of time, and each character can only be determined with the help of a temporary power. Although development is a hereditary power inherent in living things, if the child does not act according to the directions of the sensitive periods, he will lose the opportunity to learn naturally.
Bu duyarlı dönemlerde, çocuk belirli bir beceri üzerinde odaklanır ve diğerlerini bir kenara bırakır. Ve bir beceriyi kazanma sürecinde, tekrar tekrar aynı şey üzerinde çalışır. Eğer çocuk üzerinde çalıştığı beceriyi geliştirirse, o becerinin kazanılmasıyla çocuk mutlu olur ve rahatlamış hisseder.

Montessori’ye göre, çocukların içinde onları faaliyete iten bir güç vardır. Çocuklar, bu duyarlılık dönemleri sayesinde, büyük bir tutku ve coşkuyla, çevresindeki dünya ile irtibata geçer. Çocukların hızlı öğrenmesi, bu dönemlerin etkisiyle gerçekleştiği için, bu dönemdeki çocuğun yaşamı oldukça aktif ve canlı olmaktadır. Çocuğun sahip olduğu iç duyarlılıklar, kendisi için yararlı ve gerekli olanları seçmesine imkan tanır. Bu şekilde de, çocuk bazı şeylere duyarlı olur, diğerlerine kayıtsız kalır.

Her duyarlılık dönemi, çocukların özel potansiyellerini ortaya çıkarmak için, çocukları çevrelerindeki nesne ve ilişkilerini sorgulamaya iten bir tür dürtüdür. Duyarlılık dönemlerini bilmek çocuğumuzu anlamamızı kolaylaştırır. Onun davranışlarının ne anlama geldiği hakkında bir farkındalık oluşturursunuz. Bu dönemlerde kazanılanlar yaşam boyu devam eder. Bu dönemler kaçırılırsa, ilerleyen yaşlarda bunları kazanmak çaba gerektirir.

Her duyarlılık dönemi:
-Özel bir hassasiyet ve psikolojik tutum dönemidir.

-Çocukları çevredeki belli özellik ve nesnelere yönelten ilgi, aşırı bir güç ve dürtüdür.

-A period of time when children focus their attention on one particular thing in the environment and exclude other things.

It’s a passion and commitment.

It comes from the unconscious and directs children to conscious and creative activities.

It is an intense and long-term activity that does not cause fatigue and distress, on the contrary, it creates a constant energy and interest.

It is a temporary situation that disappears when understood and perceived.

-Once time has passed, they cannot be regained, or they can be earned with a lot of effort.

The sensitivity periods are as follows;
0-2 months : Suction (necessary for life)

2-5 months: Grasping and holding hands, looking intently at the person speaking

9-15 months: Tongue burst. Syllables make sounds. Makes speaking practices. For example, we can tell the baby what we do during the diaper change. We should respect the baby from birth.

8-24 months: Sensitivity to walking

1.5-6 years: Courtesy, grace, good behavior. The more correct examples are compared and encouraged, the more these abilities will be applied.

2-4 years: Sensitivity to layout, detail and sensory exploration. Sensitivity to miniature objects and using the senses

3 years: Peak of order sensitivity. The irritability in children comes from the desire for order. First, it is necessary to prepare the environment, and then to prepare a routine there.

3.5-4.5 years: Sensitivity to writing

4.5-5 years: Reading, math

3-6 years: Basic number functions, hierarchy

7-9 years : The structure of the language

6-12 years: Use of imagination. art, music, biology

6-18 years: It is a social being. Gaining experiences

Related Posts

Leave a Comment